РОЗВИТОК ІЦК ПЕДАГОГАВ СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Скачать статью

На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, які виступають як інструменти пізнання в освітньому процесі. Виникає необхідність у створенні сучасної моделі розвитку інформаційно цифрових компетенцій педагога комп’ютерно-технологічними засобами та їх активного використання у своїй професійній діяльності.