АНДРАГОГІКА ЯК НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

  Тетяна Шевченко (Суми, Україна) |    Скачать статью

Технологічний прогрес глибоко впливає на прискорене опанування нових знань, формування критичного мисленняі, підвищення ролі освіти у житті особистості і людства в цілому. Ефективним стимулом життєдіяльності людини є навчання впродовж життя.