ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  Ірина Павленко (Суми, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Однією з основних ознак розвитку сучасного суспільства є стрімкий розвиток комп’ютерних інформаційних технологій. Сьогодні Інтернет став невід’ємною частиною нашого життя. У той же час у кіберпросторі існує ряд онлайн-загроз: дезінформація та маніпуляція; пропаганда насильства, терористичної та екстремістської діяльності; розповсюдження через Інтернет заборонених та обмежених до продажу товарів і послуг; шахрайство; жорстоке поводження з дітьми, сексуальна експлуатація та розбещення дітей у кіберпросторі; надмірне використання екранного часу; кіберпереслідування та кіберцькування; пропаганда суїциду та самокалічення. Загрози у кіберпросторі постійно змінюються. Людство все більше усвідомлює необхідність забезпечення передових технологій кібербезпеки. Але щоб реагувати на інциденти тільки усвідомлення недостатньо. Питання кібербезпеки повинні бути предметом постійної уваги. На сьогоднішній день люди недостатньо медіаграмотні, не сприймають повною мірою загрози, не виконують необхідних дій з реалізації заходів кібербезпеки. Проблема протидії кіберзлочинності є одним із пріоритетів у системних заходах забезпечення кібербезпеки на національному та міжнародному рівні, має правовий, технічний і організаційний аспект у запобіганні, виявленні (розслідуванні), припиненні та розкритті кіберзлочинів [2]. Актуальність цієї проблеми обумовлена наявними і прогнозованими тенденціями збільшення кількості кримінальних правопорушень у кіберпросторі у зв’язку зі значним поширенням технологій електронної економіки, масштабами комунікації у кіберпросторі.