ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ

  Оксана Березняк (Суми, Україна ) |    Скачать статью

Одним із наріжних завдань системи сучасної вищої освіти є її перехід до творчих, проблемних методів навчання і виховання, які забезпечують формування компетентного фахівця. Метою професійної підготовки будь-якого спеціаліста має бути формування фахово-компетентної, творчої особистості. З’ясовано, що оскільки професійна компетентність сучасного фахівця виходить за рамки, окреслені особливостями його фаху, то виявляється потреба у формуванні спеціаліста взагалі, що характеризується уніфікованим набором загально-професійних та життєвих якостей, на базі яких отримують становлення інші більш специфічні та вузькопрофесійні аспекти людини. Тому процес формування компетентного спеціаліста входить у контекст формування особистості. Відповідно, цей процес у своїх суттєвих рисах має бути особистісно центрованим та орієнтуватися на три сфери реалізації цієї особистості: сфера суб’єкта; сфера взаємодії людини з іншими людьми; сфера діяльності людини.