ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДОХОДОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

  Катерина Карачарова (Харків, Україна) |    Скачать статью

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг на базі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм управління виробництвом, подолання безхазяйності, активізації підприємництва. Важлива роль у реалізації цих завдань належить аналізу доходів підприємства. Аналіз дозволяє вивчити та оцінити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів власними оборотними засобами в цілому, а також в окремих підрозділах, визначити економічні показники підприємства.