МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ЯК ДЖЕРЕЛО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

  Микола Васюк (Київ,Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. На даний час існує велики розмаїття міркувань і суджень щодо поняття джерел кримінального права та їх видів. Тому у цій статті ми хочемо проаналізувати природу, зміст та дію міжнародних договорів в системі джерел кримінального права. Аналіз останніх публікацій та досліджень. За радянських часів, а також за часів незалежності України науковців цікавила проблема, чи слід відносити до джерел кримінального права міжнародні договори. Даною проблематикою займалися П. Андрушко, А. Жалінський, В. Клименко, М. Колос, О. Наталіч, Н. Пронюк, М. Хавронюк, Д. Хорошковська, С. Шапченко, С. Шевчук та інші. Проте, проблема визнання міжнародного договору як джерела кримінального права і нині залишається відкритою.