РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

  Світлана Лерник (Київ, Україна) |    Скачать статью

Актуальність теми та постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку країн і суспільств ринкова економіка постає я один з вирішальних факторів суспільного прогресу. При цьому, на складні і неординарні процеси світового економічного розвитку найсуттєвіший вплив мають світового масштабу глобалізаційні і інтеграційні процеси. Усвідомити і об’єктивно поясними суть, особливості таких процесів, значить – реально вибудувати політику і практику економічного господарювання як на національному (в окремо взятій країні), так і на світовому рівні. В першу чергу йдеться про більш глибоке теоретичне, теоретико-методологічне осмислення цих процесів, а, затим – розбудову практичних програм і планів.