ГРАММАТОЛОГИЯ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ

  Назира Сайбекова (Алматы, Қазақстан) |    Скачать статью

Қазақ жазуының қалыптасуын зерттеуші отандық ғалымдарымыз А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, Қ.Кемеңгерұлы, Е. Омарұлы, Т. Шонанұлы, Х.Досмұхамбетұлы, М.Балақаев, С.Аманжолов, Р.Сыздықова, Ә.Жүнісбек, Н.Уәлиев, Қ.Күдеринова, М.Жүсіпұлы, А.Фазылжанова және басқа да ғалымдар зерттеді.Жазу және грамматология туралы шетелдік ғалымдардың В.А.Истриннің «Возникновение и развитие письма» (М., 1965); «Развитие письма» (М., 1961); И.Фридрихтің «История письма» (М.,1979); ЖакДеррида