КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ЮНИХ СТРИБУНІВ В ВОДУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПІДГОТОВКИ

  Дар’я Касьяненко (Дніпpо, Україна) |    Скачать статью

Відбір юних перспективних стрибунів в воду – складний багатокомпонентний процес, який містить педагогічні, біологічні, медичні, соціальні, психологічні, морально–етичні аспекти. Значення цих аспектів змінюється у процесі багаторічної підготовки. Ефективність процесу підготовки зумовлюється використанням засобів та методів комплексного контролю управління тренувальним процесом. З метою вдосконалення системи підготовки стрибунів у воду необхідно мати обґрунтовану методику контролю. Головними компонентами, що визначають рівень майстерності стрибунів є фізична підготовленість, за показниками якої можна повно та об’єктивно оцінити рівень готовності спортсмена на даний момент і вчасно внести необхідні корективи у тренувальний процес. Процес підготовки стрибунів у воду базується, здебільшого, на особистому досвіді тренерів та самих спортсменів, а не на науково обґрунтованих даних.