ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

  Катерина Войцеховська (Дніпро, Україна) |    Скачать статью

Сьогоднішня ситуація у світі якнайкраще доводить важливість зміцнення та збереження здоров’я кожної людини у будь-який час. Захист фізичного та психічного самопочуття молоді — одне з найпріоритетніших завдань нашого суспільства, а перш за все — системи освіти. Головні завдання ЗВО — комплексний розвиток фізичних і психічних якостей здобувачів вищої освіти, сприяння творчому використанню засобів фізичної культури в організації здорового та гармонійного способу життя, але найголовніше — прищеплення любові до спорту. Формування дбайливого ставлення до власного здоров’я — визначальний чинник для оволодіння вищою освітою та досягнення кар’єрного й життєвого успіху студентської молоді [1, с. 117].