РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІОГРАФІЇ ВИНИКНЕННЯ КОЗАЦТВА

  Юрій Коняхін (Рівне, Україна)  |    Скачать статью

Актуальність проблеми. У багатовіковій історії України важливе місце належить козацтву. Зародившись на прикордонні в другій половині XV ст., воно протягом двох століть не лише стало значною військовою силою, а й піднялося до усвідомлення та відстоювання загальнонаціональних інтересів. До питання українського козацтва зверталися як вітчизняні, так і зарубіжні історики.