ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОММЕРЦИЯДАҒЫ DATA MINING

  Медеубаева Арайлым Мырзагалиевна (Қарағанды қ., Қазақстан) |    Скачать статью

Аннотация. DataMining- бұл жаңа маңызды корреляцияларды, үлгілер мен үрдістерді үлгілерді тану әдістемелерін қолдану арқылы сақтаудағы мәліметтердің үлкен көлемін Елеудің нәтижесінде және статистикалық және математикалық әдістерді қолдану