МЕДІАГРАМОТНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  Людмила Посна (Суми, Україна) |    Скачать статью

Медіаграмотність визнана однією з ключових навичок XXI століття надзвичайно велика кількістю інституцій — від релігійних до світових глобальних організацій. Саме навички з медіакомпетентності унеможливлюють сприйняття медіатекстів поза суспільним і політичним контекстом, і саме громадський попит - запорука функціонування незалежних медіа. Українське суспільство потребує цих навичок особливо тепер, у період громадськополітичної кризи, коли медіаспоживач перебуває ніби у «лійці» інформаційних потоків і навіть у вдумливих, освічених людей зростає схильність передовіряти комусь роль ключових посередників і розпорядників, які відкривають чи закривають інформацію, замість того, щоб самим дізнатися думку інших або навчитися розпізнавати, чи можна довіряти цій інформації.