ЕКОНОМІЧНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ, ЇЇ ПОЯВА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА

  Анастасія Лучук (Ірпінь,Україна) |    Скачать статью

Перехід від державної до ринкової економіки в Україні зумовив кризовий стан економічної системи в країні. Ці процеси в економіці нашої держави посилилися в період світової фінансової кризи. Тому в Україні з моменту проголошення її незалежності постійно створюються нові правові інститути, проголошується дотримання прав людини та спільно координуються дії по боротьбі з економічними кримінальними правопорушеннями.