РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

  Катерина Колеснік (Харків, Україна) |    Скачать статью

Система конституційних прав людини і громадянина в Україні охоплює максимально всеосяжний спектр прав і свобод у виборі способів життєдіяльності кожної людини, що проживає чи перебуває в нашій країні. І це, безумовно, позитивне надбання нашого суспільства. Однак практична реалізація та захист цих прав і свобод майже щоразу наштовхуються на значні перешкоди, що мають як об’єктивний, так і суб’єктивний характер та є підґрунтям для невирішених проблем у цій сфері.