ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАПОБІГАННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ЗЛОЧИНАМ

  Владислав Дергачьов (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью

Досить важливим залишається вдосконалення Державної податкової служби України. Головними її напрямками залишаються дотримання стабільності, подолання дефіциту бюджету, а також запобігання економічній злочинності.