ВИКОРИСТАННЯ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

  Вадерія Бойко (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью

Сьогодні Україна перебуває в судовій невизначеності щодо запровадження судового прецедента як законодавчої діяльності суддів. Так як наша держава претендує на входження до Європейського Союзу та широко застосовує інтеграційні шляхи розвитку законодавства, то проблема судового прецеденту стоїть на чинному порядку щодо вирішення судового питання. Діяльність європейських судів надає нам впевненості в тому, що судовий прецедент є ефективним способом вирішення питань, які виникли через прогалин в законодавстві, та є надійним шляхом справедливого захисту прав та свобод людини і громадянина, фізичних та юридичних осіб.