АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА РОЛЬ ДЕПОЗИТНИХ КОШТІВ У КРЕДИТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ

  Ярослав Чайковський (Тернопіль, Україна) |    Скачать статью

Для здійснення кредитної діяльності банківські установи повинні мати у своєму розпорядженні ресурси. Тому важливою складовою функціонування банків є формування ресурсів.Оскільки у складі банківських ресурсів переважають депозити, то доцільнопроаналізувати діяльність банків з формування і використання залучених коштів.