ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ІННОВАЦІЙНУ СФЕРУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  Альона Пишкало (Полтава, Україна) |    Скачать статью

На сьогоднішній день перед більшістю підприємств постає питання розширення своїх виробничих потужностей. Вирішення питання придбання нових або модернізацію вже існуючих на підприємстві виробничих ліній безперервно пов’язане з залученням фінансових ресурсів. Для успішного функціонування будь-якого підприємства вирішальне значення має забезпечення його діяльності необхідним обсягом фінансових ресурсів. Фінансові ресурси – це найважливіший чинник економічного зростання, а організація управління фінансовими ресурсами підприємств – центральна ланка усього комплексу заходів спрямованих на його забезпечення [1].