ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТОРГІВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

  О.І. Жила (Одеса, Україна) |    Скачать статью

Разом з тим, відомо, що ринкова економіка вільного підприємництва вимагає наявності в організаційній структурі кожного суб'єкта господарювання служби маркетингу. Цей підрозділ покликаний реалізувати концепцію соціально-етичного маркетингу, запобігаючи виникнення збутових проблем, забезпечуючи перемогу в конкурентній боротьбі. Пропонуємо створити в ПАТ«Одеський Коровай» службу маркетингу. У світовій практиці розрізняють сім основних типів організації маркетингу на підприємстві: чотири чистих (функціональна, товарна, регіональна, галузева) і три змішаних (функціонально-товарна, функціонально-регіональна, функціонально-галузева). Конкретна форма організації визначається безліччю факторів, що умовно можна розділити на виробничі і позавиробничі. Вибір залежить від конкретних особливостей підприємства, насамперед масштабу і характеру діяльності. Однак у будь-якому випадку організація служби маркетингу повинна бути адаптованою до маркетингового середовища.