ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

  Катерина Боровенська (Дніпро, Україна) |    Скачать статью

Психологічна стійкість – цілісна характеристика особистості, що забезпечує її стійкість до фрустрації і стресогенного впливу важких ситуацій [8]. Психологічна стійкість особистості дозволяє зберігати внутрішню гармонію, сприятливі міжособистісні відносини і стан благополуччя в кризових ситуаціях і життєвих випробуваннях. З низьким рівнем психологічної стійкості реалізація фізичних і духовних здібностей індивіда неможлива, а тоді неможливо і задоволення від процесу самореалізації, неможливо відчуття розумового і соціального благополуччя.