ПРЕДМЕТ І РЕЦЕПЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА

  О.М. Перунова, Наіма Ужді (Харків, Україна) |    Скачать статью

Предметом вивчення навчального курсу є приватноправові відносини у Древньому Римі. Джерелами пізнання римського приватного права є численні пам’ятки древньорімської та інших культур, археологічні розкопки, нумізматика, папірусологія, книги тощо. Історичне сьогодення систематизувало велику кількість написів на могилах, будівлях, камінні, дереві, шкірі, посуду, знайдених в різних частинах Римської імперії, що істотно поповнило наші знання в галузі римського приватного права. Так, наприклад на монетах Зазначалися роки правління відповідного правителя, що допомагає визначити дату прийняття того чи іншого закону (едикту).