ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ДЖЕРЕЛ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

  О.М. Перунова, Аюб Убрахім (Харків, Україна) |    Скачать статью

Джерело римського приватного права – це зовнішня форма його вираження, явища та факти, що слугують джерелом пізнання римського приватного права. Джерело означає першооснову усього того, що відбувається – умови, місце, причини, які зумовлюють ту чи іншу подію або явище.