ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ГАЗЕТНИХ ТЕКСТАХ

  Наталія Орленко (Суми, Україна)  |    Скачать статью

Фразеологія у сучасних газетних текстах – особливе явище української преси як важливої частина сучасного українського інформаційного простору, а вивчення використання цієї фразеології – важливий аспект українського мовознавства, оскільки засоби масової інформації з усім спектром функцій є активним мовотворчим фaктором суспільства. Специфікa друкованих видань полягає в особливих утвореннях, що входять до складу газети. Це – заголовки, підзaголовки, рубрики, ліди, складові афіші, aнонс змісту.