ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В ПОЛЬСЬКОМУ УКРАЇНОМОВНОМУ ВИДАННІ «НАШЕ СЛОВО»

  Наталія Ковтун, Єва Кравчук (Черкаси, Україна)  |    Скачать статью

Україна належить до держав із найчисленнішою діаспорою, адже за її межами проживає третина нації [7, с. 150]. До закордонних українців належать ті, які є громадянами інших держав, або є особами без громадянства, проте мають українське етнічне походженнячи походження з України, а також перебувають з українським паспортом за межами держави з метою працевлаштування.