СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

  Віктор Артиш, Назар Артиш (Київ, Україна) |    Скачать статью

Сучасний стан в Україні дає підстави стверджувати про те, що забезпечення основними засобами у сільськогосподарських підприємствах є вкрай низькими. Пов’язано це з низькою ефективністю виробництва та скороченням прибутків через диспаритет цін, а також гостру нестачу обігових коштів. Агро виробники не в змозі здійснювати своєчасне оновлення фізично та морально застарілої техніки, особливо іноземної. Тому покращення рівня забезпеченості аграрних підприємств сільськогосподарською технікою потребує відповідного залучення інвестиційними ресурсами. Саме це сприятиме створенню сучасної матеріально-технічної бази господарств, зростанню фінансово-економічних показників на селі та підвищенню продуктивності аграрного виробництва. Крім того, спрямування значних обсягів інвестицій в сільське господарство забезпечить прискорення розвитку науково-технічного прогресу, темпи якого за останні роки в агропромисловому комплексі загальмувалися. Значних інвестицій потребує, насамперед, відновлення і подальший розвиток машино-тракторного парку сільськогосподарських підприємств.