ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ПІВДНЯ ОДЕЩИНИ

  Юлія Кушнір (Ізмаїл, Україна) |    Скачать статью

Актуальність статті зумовлена потребою подальшого дослідження проблем сучасної мовної освіти в Україні, де окрім українців мешкають представники інших національностей(болгари, румуни, росіяни, гагаузи та ін.),динамічних інноваційних процесів в освітньому та науковому просторі нашої держави, особливостей вивчення української мови як шкільного предмета й потреб сучасного учасника освітнього процесу.