СИСТЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Дарина Курілко (Київ, Україна)  |    Скачать статью

Машинний переклад є ефективним методом, використання якого зумовлюється: постійно зростаючими обсягами інформації вмережі Інтернет;зростанням онлайн активності користувачів по всьому світі, які є носіями різних мов;обслуговуванням клієнтів на глобальному рівні таглобальне управління відносинами з ними; розвитком мобільних технологій; потребою в економічному способі перекладувеликого масиву даних та створення багатомовного контенту для глобальних веб-сайтів; світовою співпрацею фізичних осіб, компаній, корпорацій.