ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ХРИСТИЯНСЬКОГО ШЛЮБУ У РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ДУМЦІ (другої пол. XIX - першої пол. XX ст.)

  Олександр Шаталович (Дніпро, Україна) |    Скачать статью

Сучасна криза інституту шлюбу являється актуальною темою в багатьох дослідженнях демографів, соціологів і психологів, але філософському осмисленню цієї проблеми присвячена значно менша чисельність робіт, порівняно, наприклад, з гендерним дискурсом. Одним з альтернативних шляхів подолання кризи є звернення до ідеалу християнського шлюбу, який протягом багатьох століть був традиційним соціальним орієнтиром. Його переосмислення було здійснено у російської релігійної філософії ХІХ - ХХ століття, що сприяло активним змінам у суспільному житті і свідомості.