АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

  Зареслава Копелюк ( Львів, Україна) |    Скачать статью

Лексичний склад кожної розвиненої мови перебуває під значним впливом позамовної дійсності та відображає динаміку її поступу, який є об’єктивним процесом, зумовленим загальним прогресом людства. Формування глобального інформаційного простору, тенденція до світової інтеграції суспільних та економічних процесів стимулюють появу нових концептів, які потребують відповідних експонентів. Це збагачує словниковий склад мов, у тому числі й сучасної української мови, у якій значну частину назв нових понять становлять запозичення. Економічні та суспільні перетворення в Україні, відкритість, інтеграція в міжнародні культурні й інформаційні сфери спричинили кількісне зростання частки англіцизмів, яке значно посилилося наприкінці ХХ ст. і на початку XXI ст.