МОБИЛЬДІ ҚОНДЫРҒЫЛАР ҮШІН ҚОСЫМШАЛАРДЫ ТЕСТІЛЕУДІҢ ПРОГРАММАЛЫҚ ҚАМТАМАНЫ ҚҰРУ

  Гаухар Сейдалиева, Гульнара Сейдалиева (Алматы, Қазақстан) |    Скачать статью

Мобильді қондырғылар үшін қосымшаларды (МҚҚ) тестілеудің программалық қамтаманы құру кең тараған мәселелердің бірі болып табылады.