ПРО СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

  В’ячеслав Карабан, Анна Карабан (Київ, Україна) |    Скачать статью

Сучасне світове перекладознавство розвивається переважно трьома основними шляхами: створення нових та вдосконалення існуючих теорій перекладу, винайдення та розвиток нових теоретичних напрямків перекладознавства і розвиток методології перекладознавства.