РОЗВИТОК ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ПРЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВУЗІ

  Алла Давидюк, Оксана Марищук (Київ, Україна) |    Скачать статью

Роль іноземної мови в ситуаціях професійного спілкування стає особливо актуальною в умовах міжкультурної комунікації і визначає сучасні тенденції розвитку мовної освіти у ВНЗ. Це знаходить відображення у зміні критеріїв підготовки студентів, постійному пошуку форм і методів навчання, які оптимізують процес професійно орієнтованого вивчення іноземної мови.