СОЦІАЛЬНА РОБОТА З БАТЬКАМИ УЧНІВ

  Ольга Шевченко (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Під соціальною роботою розуміється особливий інтегрований, міждисциплінарний вид професійної діяльності, спрямований на вирішення соціальних проблем окремих, насамперед соціально вразливих, особистостей і суспільних груп та задоволення потреб громадян на створення умов, що сприяють відновленню чи підвищенню їх здатності до соціального функціонування [5, c. 100]. Основа соціальної роботи - це діяльність з надання допомоги індивідам, сім'ям, групам у реалізації їх соціальних прав і в компенсації фізичних, психічних, інтелектуальних, соціальних та інших недоліків, що перешкоджають повноцінному соціальному функціонуванню. Ця діяльність може бути і професійною, і добровольчої . Зміст соціальної роботи можна визначити як специфічний вид професійної діяльності, надання державного і недержавного сприяння людині з метою забезпечення культурного, соціального і матеріального рівня його життя, надання індивідуальної допомоги людині, сім'ї або групі осіб . Таким чином, соціальна робота - двостороння взаємодія. Співробітник соціальної служби, соціальний терапевт, спеціаліст іншого профілю має обов'язково спиратися на ресурси самого клієнта, організовувати і спонукати його для вирішення його власної проблеми.