ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

  Роберт Товмасян (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Загальні:засвоєння учнями системи знань і способів розумової і практичної діяльності; розвиток інтелекту учнів, тобто їх пізнавальної самостійності і творчих здібностей; формування діалектико-матеріалістичного мислення школярів; формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості. Спеціальні: виховання навичок творчого засвоєння знань (застосування системи логічних прийомів або окремих способів творчої діяльності); виховання навичок творчого застосування знань (застосування засвоєних знань у новій ситуації) і умінь вирішувати навчальні проблеми; формування і накопичення досвіду творчої діяльності (оволодіння методами наукового дослідження, розв’язання практичних проблем і художнього відображення дійсності); формування мотивів навчання, соціальних, етичних і пізнавальних потреб. Кожна із зазначених функцій здійснюється в різноманітній практичній і теоретичній діяльності школяра і залежить від урахування особливостей проблемного навчання, які і є його відмінними ознаками.