ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  Тетяна Уманець (Ізмаїл, Україна) |    Скачать статью

Реклама як метод впливу на людей з метою зміни їхньої поведінки з самого початку передбачає психологічний вплив. Більш того, сучасна реклама тому й дієва, що ґрунтується на ключових аспектах психології. Реклама з одного боку, доводить до споживача відомості, необхідні для купівлі та використання товарів. З іншого боку, поєднуючи свою інформативність з переконливістю і навіюванням, робить на людину емоційно-психічний вплив. Мета досягається тим успішніше, чим повніше враховує автор реклами психологічні особливості своїх адресатів.