ЗДАТНІСТЬ ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄВОГО ПРОЕКТУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

  Анастасія Широких (Рівне, Україна) |    Скачать статью

На сучасному етапі євроінтеграції України активізується процес впровадження європейських цінностей у всі сфери життєдіяльності людей. Задається тон спрямованості соціальних інститутів на формування особистості як активного, конкурентоздатного громадянина, що успішно здійснює саморегуляцію своєї життєдіяльності в різних соціально - економічних умовах. Тому викликом часу стає розробка ефективних інноваційних технологій, конструювання власного соціального простору, побудова стратегій самоздійснення засобами суб’єктного управління та проектування кожною особистістю свого життєвого шляху.