ОСОБЛИВОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ В АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

  Тетяна Кириченко (Переяслав, Україна) |    Скачать статью

Значуще місце серед гуманітарних наук, зокрема, у філософії й психології, відводиться проблемі саморегуляції особистості. Філософський аспект саморегуляції пов'язаний з питаннями людської свободи, психологічний – співвідноситься з активністю особистості.