АНГЛІЙСЬКІСТЬ У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ: ВІД НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ АНГЛІЙЦІВ ДО ПОРТРЕТА НАЦІЇ

  Олена Фоменко (Київ, Україна)  |    Скачать статью

З кінця 1990-х років спостерігається помітне зростання інтересу до вивчення англійськості (англ. Englishness) та, зокрема, до проявів цього складного культурного феномену в літературі. Окреслення англійськості відбувається у творах різних жанрів: у філософських роздумах, академічних працях, художніх творах, тревелогах, автори яких розмірковують про сутність і значення феноменів нації, націоналізму та ідентичності, про співвідношення понять “англійськість” та “британськість”, а також описують пошук або втрату англійської ідентичності.