ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

  Ярослав Дібров (Запоріжжя, Україна) |    Скачать статью

Моніторинг (лат.-контролювати, наглядати) – це процес неперервного спостереження за об’єктами – повітрям, водами, рослинами, тваринами, землями. Цей термін з’явився в 1972 р. на Стокгольмській конференції ООН з охорони довкілля [4.стр.6]. Моніторинг передбачає виявлення змін, а також оцінки: ефективності використання угідь, полів, ділянок; процесів, пов’язаних зі змінами родючості ґрунтів( розвиток водної та вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення структури ґрунту, заболочення і засолення),заростання сільськогосподарських угідь бур’янами, забруднення земель пестицидами, важкими металами, радіонуклідами та іншими токсичними речовинами. Дуже важливим є моніторинг стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ, лиманів, гідротехнічних споруд; процесів, пов’язаних з утворенням ярів, зсувів, селевих потоків, карстових та інших явищ. Щоб зберегти, тобто врятувати та відновити об’єкти, що можуть бути втрачені, необхідно знати місця їх знаходження, чисельність, тенденції до скорочення або навпаки – до збільшення.