ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  Тетяна Чорна (Ізмаїл, Україна) |    Скачать статью

Сучасний рівень усвідомлення освітнього процесу потребує нових підходів до розуміння суті професійної індивідуальності вчителя-словесника та психолого-педагогічних умов її становлення. Специфіка педагогічної діяльності ставить перед учителем низку вимог до його особистості. Вони характеризують його інтелектуальну та емоційно-вольову сторони, суттєво впливають на результат професійно-педагогічної діяльності, визначають індивідуальний стиль педагога.