Особливості силової підготовки юнаків старшої школи засобами атлетичної гімнастики

  Сеогій Децюра, Богдан Латишев (Мелітополь, Україна) |    Скачать статью

Сьогодення змінює вимоги до фізичної підготовленості молоді, спонукає до визначення й усвідомлення ролі фізичної культури як складової частини загальної культури та необхідності розв’язання проблем, пов’язаних зі здоров’ям [10,11,14]. Низький рівень фізичного здоров’я більшості населення, у тому числі й школярів, дає підстави вважати, що наявна система фізичного виховання не спроможна повною мірою вирішити питання культури здоров’я особистості, поліпшення її фізичних якостей. Спроби використати фізичну культуру як засіб оздоровлення, без вироблення необхідності фізичного самовиховання, створюють лише передумови для деякої модернізації самого процесу формування фізичного розвитку людини, але не формування фізичної культури особистості.