СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ У СТВОРЕННІ ПЕРСОНАЛЬНОГО ТА «ЗВИЧАЙНОГО» БРЕНДУ

  Вікторія Косточка (Київ, Україна) |    Скачать статью

Проблема людини завжди була однією з центральних в філософських роздумах, але на початку XXI століття вона зазвучала по-новому. В умовах, коли, з одного боку, гостро постало глобальне питання про існування людської цивілізації, з іншого, особливості повсякденного буття людини виникає необхідність знову шукати відповідь на питання «хто я?». Глобалізаційні процеси мають великий вплив на поступову зміну природи праці. Позитивна динаміка змін в Сполучених Штатах Америка є більш інтенсивною, в порівнянні з ринком праці в Європі та Азії. В сучасних умовах це обумовлено технологічними та демографічними тенденціями, що є індикаторами прогресу світової спільноти, але разом з тим, послаблює його, адже масштабує психологічний вплив на зайняту частину населення, збільшуючи конкуренцію. Економічні зміни здійснюють вплив на переосмислення основних питань в проблемі зайнятості (ким працювати, де працювати і на кого саме). «Економіка за запитом» відносно нове явище. Сьогодні ж має місце ряд трансформаційних процесів в питанні віддаленої зайнятості та гнучких її форм.