Фольклорні музичні традиції як засіб педагогічного виховання підлітків.

  Наталя Денісюк (Одеса, Україна) |    Скачать статью

Сучасне життя стрімко змінюється. Змінюються звичаї, стиль взаємин між людьми. І, мабуть, найбільша проблема теперішнього часу - занепад духовності та моральності підростаючого покоління. У наш час найбільш активною є проблема збереження національних традицій, встановлення зв'язків між давньої і сучасної культурами. Сформована соціокультурна ситуація актуалізує проблему збереження і передачі дітям культурної спадщини предків, знайомства дитини з рідною культурою. В як глобальна мета сучасного виховання розглядається відновлення образу людини культури як особистості цілісної, самобутньої, вільної, духовної, гуманної, орієнтованої на збереження і відтворення цінностей російської національної культури у творчій життєдіяльності, здатної до культурного саморозвитку і культурно-моральної саморегуляції поведінки.