НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

  Токарчук Марина Андріївна (Луцьк, Україна) |    Скачать статью

В умовах ринкової економіки важливим показником конкурентоспроможності та ефективності діяльності організації є персонал високої якості. Сучасні тенденції, що зумовлені глобалізацією економіки, підвищенням рівня безробіття, орієнтацією на максимальні прибутки, охоплюють організацію роботи з персоналом, вимагаючи стратегічної спрямованості та постійних інновацій. За таких умов менеджмент персоналу набуває особливого значення, оскільки організації, які мають високваліфіковані людські ресурси мають значні конкурентні переваги [1, с.145].