ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

  Віталій Гончарук (Умань, Україна) |    Скачать статью

Сучасна епоха – це епоха бурхливого розвитку науки і техніки,  неконтрольованого зростання населення Землі, поступової деградації природного середовища під впливом негативних антропогенних чинників. Тема утилізації відходів є дуже актуальною саме в наш час, адже за роки незалежності України не було досягнуто значних зрушень із цієї теми. Українська держава є європейським лідером за кількістю відходів на душу населення, що є негативним показником. Екологічна ситуація погіршується з кожним роком, забруднюється все більша частина атмосфери.