ОЦІНКА ЗДАТНОСТІ ДО ЗВАРЮВАННЯ СТАЛІ 15Г2СФ

  Володимир Гаєвський, Богдан Данилішин (Київ, Україна) |    Скачать статью

Здатність до зварювання – це технологічна властивість матеріалів утворювати в процесі зварювання з’єднання, які відповідають конструктивним і експлуатаційним вимогам до них. Як правило, конструктивні та експлуатаційні вимоги, що пред’являються до зварних з’єднань, визначаються властивостями використовуваних матеріалів, тому часто під здатністю до зварювання розуміють здатність матеріалів утворювати в процесі зварювання з’єднання, що не поступаються за своїми властивостями властивостям зварюваних матеріалів. У загальному випадку здатність матеріалу до зварювання – комплексна властивість, і вона тим вище, чим простіше технологія зварювання, чим більша кількість способів зварювання може бути використано для з’єднання матеріалу, чим ширше область параметрів режимі, що забезпечують задані вимоги до властивостей з’єднання, чим ширше номенклатура виробів, для яких можуть бути використані зварні з’єднання з даного матеріалу.