DIOFANT TENGLAMALARI VA ULARNING YECHIMLARI

  Фазлиддинова Нилуфар Облакул кизи (Самарканд, Узбекистан) |    Скачать статью

Bugungi kunda diofant tenglamalari juda katta nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Bu masala matematikaning,xususan sonlar nazariyasining muhim va qiziqarli masalalaridan biri hisoblanadi. Bu masala hozirgi kunda olimpiada masalalari turkumiga kiritilgan bo’lib afsuski maktab darsliklarida bu masalalar haqida batafsil ma`lumotlar yo`q. Biz bu maqolada bu masalarning yechimlarini topishga oid teoremalar va metodik tavsiyalarni yig`ganmiz.