ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ФЕНОЛОГІНИХ ЗМІН В ПРИРОДНИХ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЯХ ЦЕНОЗОУТВОРЮЮЧИХ ЗЛАКІВ НА ЗАПЛАВНИХ ЛУКАХ ПІВНІЧНОГО СХОДУ УКРАЇНИ

  Людмила Бондарєва, Ольга Ігнатьєва (Суми, Україна)  |    Скачать статью

Фенологічні спостереження за рослинами є одним із компонентів комплексного екологічного моніторингу екосистем [2, 3]. Терміни та тривалість проходження фенофаз можуть слугувати одним із індикаторів ступеня антропогенного впливу на будь-який фітоценоз, зокрема на злаково-рослинні угруповання.