Глибинне культивування базидієвого гриба Schizophyllum commune за різних умов перемішування на середовищах різного складу

  Яна Федоренко, Віта Ліновицька (Київ, Україна) |    Скачать статью

Актуальними напрямками наукових досліджень є пошук, дослідження, розробка та впровадження технологій отримання лікувально-профілактичних препаратів на основі біологічно активних сполук грибного походження. Одним з цікавих та перспективних джерел різноманітних біологічно активних речовин (БАР) є дереворуйнуючі базидієві гриби. Вони є джерелом ряду речовин, що мають різноманітні лікувальні властивості, зокрема імуномодулюючу, протипухлинну, антиоксидантну, противірусну, протизапальну, гепатопротекторну, гіпоглікемічну тощо [1, 2]. Ще одним важливим напрямком наукових досліджень дереворуйнуючих базидієвих грибів є їхні ферментні комплекси. Ферментні препарати, насамперед на основі целюлолітичних та окислювальних ензимів, вже застосовуються в різних галузях промисловості: харчовій, текстильній, деревопереробній тощо [3, 4]. Але пошук нових БАР різноманітного призначення та розробка способів культивування базидієвих дереворуйнуючих грибів як основи сучасних вітчизняних біотехнологій лишається актуальним питанням.